HP geeft digitale transformatie van productie industrie een boost met verbeterde 3D-materialen en open 3D-platform

Onthulling van de eerste 3D-printing Material Development Kit, presentatie van ’s werelds eerste 3D Open Material and Applications Lab, en de ontwikkeling van nieuwe materialen van partners

Highlights

  • Eerste 3D-printing Material Development Kit (MDK) in de industrie, die het test- en certificeringsproces van nieuwe materialen voor partners vereenvoudigt
  • 's Werelds eerste 3D Open Material and Applications Lab, die innovatie en ontwikkeling in de markt versnelt
  • Innovatie in de ontwikkeling van 3D-printmaterialen, samen met wereldleiders BASF en Evonik 

Diegem, 22 maart 2017  Vandaag presenteert HP Inc. een aantal toevoegingen aan zijn open platform voor 3D-printen. Dat deed het op de Additive Manufacturing Users Group (AMUG) conferentie. Het verder ontwikkelen en het verlagen van de kosten van geavanceerde 3D-printmaterialen en -toepassingen is een cruciale stap in de digitale vernieuwing van de wereldwijde industrie. HP's unieke open-platformmodel voor 3D-printen vergroot de beschikbaarheid van nieuwe materialen en het aantal mogelijke toepassingen. Het model verlaagt bovendien de materiaal- en ontwikkelkosten, versnelt en verbetert het printproces en creëert nieuwe mogelijkheden voor de productie van onderdelen voor specifieke industrieën.

"Een open ecosysteem van marktleiders is van cruciaal belang voor meer innovatie, economische doorbraken en snellere ontwikkeling van 3D-printmaterialen en toepassingen", zegt Tim Weber, Global Head of 3D Materials and Advanced Applications bij HP. "Ons groeiend netwerk van gecertificeerde partners en vooraanstaande laboratoriumfaciliteiten zijn het bewijs van onze vooruitgang en toonaangevende rol in het ontwikkelen van zo’n ecosysteem ten behoeve van de meest innovatieve en productieklare 3D-printoplossingen."

De eerste 3D-printing Material Development Kit in de industrie

In samenwerking met SIGMADESIGN, biedt HP de eerste MDK voor 3D-printmaterialen en zorgt het voor een uitgebreid aanbod van materialen voor eindklanten en een eenvoudig certificerings- en testproces voor partners.

De MDK stelt bedrijven die hun materialen willen certificeren in staat om snel de verdeling en compatibiliteit van 3D-poeder met de HP Jet Fusion 3D-printers te testen, voordat ze deze bij HP indienen. Daarmee is de MDK een fundamenteel onderdeel van HP’s open-platformstrategie. Dit vereenvoudigt het certificerings- en testproces, wat leidt tot kortere innovatiecycli en een verhoogde kwaliteitsstandaard.

“HP leidt de ontwikkeling van 3D-printen, van prototyping tot productie, en SIGMADESIGN erkent het belang van elke stap in het productieproces in deze reis", zegt Bill Huseby, directeur en CEO bij SIGMADESIGN. "Het materiaal is bepalend voor een succesvolle productie, en de combinatie van HP’s open platform en de mogelijkheid om op voxel-niveau te werken versnelt de digitale transformatie van deze biljoenenindustrie."

Huseby onderschrijft het belang van de ontwikkeling van materialen en toepassingen met de juiste resources. "Veel bedrijven, zowel groot als klein, hebben geen interne mogelijkheden om hun visie op 3D-printen ook daadwerkelijk zo snel of breed uit te voeren als ze zouden willen. We zijn trots op ons aanbod van tools van wereldklasse, zoals de MDK, en onze diepgaande expertise die de basis leggen voor organisaties om te innoveren met de HP Multi Jet Fusion technologie."

De MDK zal naar verwachting dit voorjaar beschikbaar zijn en partners kunnen vanaf vandaag een pre-order plaatsen, door te mailen naar: mdk@sigmadzn.com.

HP introduceert 's werelds eerste 3D-Open Material and Applications Lab

Voortbouwend op de open-platformvisie en meer dan vier decennia van innovaties in de printindustrie, heeft HP het eerste state-of-the-art lab opgezet, om bedrijven te helpen met het ontwikkelen, testen en leveren van nieuwe generaties materialen en toepassingen voor 3D-printing. In het nieuwe HP 3D Open Materials and Applications Lab, gesitueerd in Corvallis, Oregon, hebben partners de mogelijkheid om diverse apparatuur te gebruiken en expertise te raadplegen. Dat is essentieel in het versnellen van de vooruitgang en adoptie van 3D-printtechnologie.

In mei 2016, heeft HP de HP Jet Fusion 3D Printing Solution aangekondigd, een productieklaar en commercieel 3D-printsysteem dat onderdelen van superieure kwaliteit[1] tot wel tien keer sneller[2] en tegen de helft van de kosten[3] van huidige 3D-printsystemen kan produceren. Bovendien biedt HP de klanten een ongeëvenaarde mogelijkheid om onderdelen op voxel-niveau te bewerken, waardoor massa-personalisatie mogelijk is (een voxel is de 3D-versie van een pixel, die enkel een 2D-beeld geeft).

Klik voor meer informatie over het nieuwe lab en bekijk de innovatie in actie.

BASF en Evonik benadrukken innovaties in materiaalontwikkeling met HP

Wereldwijd toonaangevende bedrijven op het gebied van materialen, en huidige partners van HP, hebben meer informatie over nieuwe innovaties gedeeld. Die zijn ontwikkeld met HP’s open platform, en met de mogelijkheid om te werken met het nieuwe HP 3D Open Materials and Applications Lab.

“Bij BASF is het ons doel om, door middel van innovatieve materialen, klanten functionele en bestendige onderdelen te laten maken”, zegt Kara Noack, Head of 3D-Printing Noord-Amerika bij BASF. ”We ontwikkelen materialen met behulp van het HP open platform en het unieke HP testing lab in Corvallis, om materiaalontwikkeling te versnellen. Dat zorgt ervoor dat men het maximale uit 3D-printen haalt. Het HP open platform biedt BASF de mogelijkheid om met onze klanten te werken, en samen met HP, om niet alleen de materiaalmarkt te versnellen, maar ook de adoptie van 3D-printen in productieprocessen.”

Daarnaast heeft Noack de voordelen uiteengezet van het werken met het HP 3D Open Materials and Applications Lab en de voortgang die het bedrijf maakt met gecertificeerde materialen voor HP’s Multi Jet Fusion technologie. “Met BASF’s ervaring en R&D-expertise weten we de ontwikkeling van materialen met betere mechanische eigenschappen te versnellen, met behulp van het HP 3D Open Materials and Applications Lab”, zegt ze. “We hebben meerdere versies van een thermoplastische elastomeren ontwikkeld, waaronder TPU, thermoplastisch polyurethaan, als aanvulling op ons toch al uitgebreide productportfolio. HP’s 3D Open Materials and Applications Lab geeft ons de mogelijkheid om een breder aanbod van materialen in de markt te zetten.

Evonik was de eerste partner die de plannen aankondigde om een gecertificeerd materiaal te commercialiseren, voor het HP Open Platform. Vandaag deelt Evonik de details omtrent de beschikbaarheid van de VESTOSINT 3D Z2773, een PA-12 poeder, dat speciaal is geïntroduceerd voor gebruik met de HP Jet Fusion 3D Printing Solutions, en biedt het inzicht in het productieproces daarvan.

“In oktober hebben we een succesvolle certificering van de VESTOSINT 3D Z2773 aangekondigd, en nu kunnen we met genoegen laten weten dat het product in mei initieel beschikbaar is, met de volledige beschikbaarheid voor onze klanten kort daarna”, zegt Dr. Matthias Kottenhahn, Head of the Business Line High Performance Polymers, bij Evonik. “In slechts zes maanden hebben we, met behulp van het HP Open Materials and Applications Lab, innovatieve nieuwe materialen met significante voordelen ontwikkeld, gecertificeerd en in de verkoop gebracht.”

“Onze gezamenlijke inzet voor het opnieuw beoordelen van de manier waarop de 3D-materialen ontwikkelen is ontstaan door HP’s investering in het open platform, met tools zoals de MDK en het 3D Open Materials and Applications Lab”, aldus Kottenhahn. “Met HP’s open benadering van materialen en toepassingen ziet de toekomst voor onze industrie er rooskleurig uit.”

 

Forward-Looking Statements

Dit persbericht bevat forward-looking statements die risico's, onzekerheden en veronderstellingen bevatten. Indien dergelijke risico's of onzekerheden of dergelijke veronderstellingen onjuist blijken, kunnen de resultaten van HP Inc. ("HP") en haar geconsolideerde dochterondernemingen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd zijn door dergelijke forward-looking statements en veronderstellingen

Alle andere verklaringen dan verklaringen van historische feiten zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als forward-looking statements, waaronder, maar niet beperkt tot, verklaringen over de plannen, strategieën en doelstellingen van HP voor toekomstige operaties; geen uitspraken over de verwachte ontwikkeling, de prestaties, het marktaandeel of concurrerende prestaties met betrekking tot producten en diensten; geen uitspraken over verwachte operationele en financiële resultaten; verklaringen van de verwachting of overtuiging; en de verklaringen van de aannames die ten grondslag liggen elk van de voorgaande. Risico's, onzekerheden en veronderstellingen omvatten de noodzaak om de vele uitdagingen van HP's bedrijven aan te pakken; de concurrentiedruk waarmee HP's bedrijven; risico's verbonden aan de uitvoering van de strategie en de plannen voor toekomstige operaties en investeringen van HP's; de impact van de macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen en gebeurtenissen; de noodzaak om derde aanbieders en de distributie van HP's producten en diensten effectief te beheren; de bescherming van HP's intellectuele eigendommen, met inbegrip van intellectuele eigendom licentie van derden; risico's verbonden aan de internationale operaties van HP's; de ontwikkeling en de overgang van nieuwe producten en diensten en de verbetering van bestaande producten en diensten aan de behoeften van de klant en inspelen op nieuwe technologische trends; de uitvoering en prestaties van HP en haar leveranciers, klanten, klanten en partners; het aanwerven en behouden van belangrijke medewerkers; integratie- en andere risico's verbonden met de bedrijfsvoering combinatie en beleggingstransacties; de uitvoering, de timing en de resultaten van de herstructureringsplannen, met inbegrip van schattingen en veronderstellingen met betrekking tot de kosten en de verwachte voordelen van de uitvoering van die plannen; de uitvoering, de timing en de resultaten van de herstructureringsplannen, met inbegrip van schattingen en veronderstellingen met betrekking tot de kosten (inclusief eventuele verstoring van HP's business) en de verwachte voordelen van de uitvoering van de scheiding transactie en herstructureringsplannen; de oplossing van lopende onderzoeken, claims en geschillen; en andere risico's die in het jaarverslag van HP's worden beschreven op formulier 10-K voor het fiscale jaar dat eindigde op 31 oktober 2015 en andere neerleggingen HP's bij de Securities and Exchange Commission, waaronder HP's Quarterly Report on Form 10-Q voor het fiscale kwartaal eindigend 31 juli 2015. HP neemt geen verplichting en is niet van plan om deze forward-looking statements te actualiseren.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De hierin opgenomen informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. De enige garanties voor HP producten en services worden uiteengezet in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en diensten. Niets hierin mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies in dit materiaal.

[1] Based on dimensional accuracy of ±0.2 mm/0.008 inches, measured after sand blasting. See hp.com/go/3Dmaterials for more info on materials specifications. Based on the following mechanical properties: Tensile strength at 50, Modulus Z 1900, Modulus XY 1900. ASTM standard tests with PA-12 material.

[2] [2] Based on internal testing and simulation, HP Jet Fusion 3D printing solution average printing time is up to 10x faster than FDM & SLS printer solutions from $100,000 USD to $300,000 USD on market as of April 2016. Testing variables: Part Quantity -1 full bucket of parts from HP Jet Fusion 3D at 20% of packing density vs same number of parts on above-mentioned competitive devices; Part size: 30g; Layer thickness: 0.1mm/0.004 inches. Fast Cooling is enabled by HP Jet Fusion 3D Processing Station with Fast Cooling, available in 2017. HP Jet Fusion 3D Processing Station with Fast Cooling accelerates parts cooling time vs recommended manufacturer time of SLS printer solutions from $100,000 USD to $300,000 USD, as tested in April 2016.  FDM not applicable.

[3] Based on internal testing and public data, HP Jet Fusion 3D printing solution average printing cost-per-part is half the cost of comparable FDM & SLS printer solutions from $100,000 USD to $300,000 USD on market as of April 2016. Cost analysis based on: standard solution configuration price, supplies price, and maintenance costs recommended by manufacturer. Cost criteria: printing 1-2 buckets per day/ 5 days per week over 1 year of 30 grams parts at 10% packing density using the powder reusability ratio recommended by manufacturer.

 

Over HP Inc.

HP creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons product en service portfolios van pc's, printers en 3D printoplossingen, creëren wij belevingen die indruk maken. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op www.hp.be