Sterke toename Flash storage in Europa

Chris Johnson, EMEA Vice President & General Manager van de HP Storage Divisie bespreekt de toegenomen populariteit van flash in Europa.

Er is steeds meer aandacht voor flash. Sommigen zien het als ‘just another’ opslagmedium dat sneller en perfect geschikt is voor enkele specifieke applicaties. Maar flash biedt veel meer. Het gaat niet over de prijs versus performance voor een aantal specifieke apps. Het gaat over het vermijden van de noodzaak om een ​​nieuw datacenter te openen. En, niet onbelangrijk: om de kosten van stroom en koeling tot een vierde van de huidige kosten te verminderen. 

Ter illustratie: HP 3PAR StoreServ biedt nu 1.92TB SSD-schijven met een volledige garantie van 5 jaar. Als we uitgaan van een compaction ratio van 4:1, dankzij deduplicatie en andere technologieën, dan staat dit bijna gelijk aan een 8TB schijf. Het is nog niet eens zo lang geleden dat 6TB HDD’s op de markt kwamen en deze verbruiken 4x meer vermogen.

Qua flash adoptie in Europa hinken we behoorlijk achterop. Veel bedrijven beseffen nu pas dat flash meer biedt dan alleen een snelle responstijd voor specifieke apps. Een recente IDC studie onder 304 IT-organisaties in vijf Europese regio’s heeft uitgewezen dat de adoptie van flash nog steeds laag is. Volgens het onderzoek beginnen organisaties momenteel flash op bredere basis te overwegen. De belangrijkste voordelen van flashtechnologie zijn volgens de organisaties de snellere random access time, hogere sequentiële doorvoersnelheid en kortere read latency tijd. De meeste respondenten zien flash vooral als een performance enabler; dat wil zeggen, een manier om de toegang tot informatie te versnellen en daarmee ook bedrijfsprocessen. Kostengerelateerde overwegingen zoals het lagere energieverbruik en het gebruik van low-cost geoptimaliseerde drives spelen een ondergeschikte rol bij beslissingen over invoering van flash. Hier valt nog veel te winnen.

Grote organisaties (5.000 werknemers) kijken het meeste naar hetfinanciële aspect. Kleinere bedrijven hechten daarentegen voornamelijk waarde aan de kleinere afmetingen en een hogere dichtheid van flash arrays, gezien men deze in kleine ruimtes kan monteren.

Drie belangrijke flash opslag aanbevelingen

Het IDC-rapport sluit af met een aantal uitstekende flashaanbevelingen:

  • Verwacht meer van flash dan alleen een hoge snelheid. De juiste flashoplossing kan aanzienlijke voordelen bieden voor bijna alle apps, zelfs als ze de performance niet nodig hebben.
  • Eis niet minder dan wat je gewend bent op het gebied van features. Data is de levensader van een organisatie. Het is niet nodig om hoge beschikbaarheid en managementmogelijkheden waar men jarenlang op heeft vertrouwd op te offeren voor extra performance van flash.
  • Het gaat om integreren, niet om isoleren. Als flash geïsoleerd wordt ingezet, betekent dit ook een nieuw platform in het datacenter. En bijgevolg ook aanvullende operationele complexiteit. Probeer daarom waar mogelijk flash te integreren in het bredere storage management ecosysteem.

En vergeet niet: flash gaat om meer dan alleen performance. Het gaat erom niet genoodzaakt te zijn een bijkomend datacenter te openen.

Dit zijn slechts enkele hoogtepunten uit het IDC-rapport van Flash naar Value - Hoe Externe Solid State Arrays de norm worden voor Europese bedrijven. Deze whitepaper biedt een aantal interessante inzichten en aanbevelingen. Het volledige IDC-rapport is te lezen op de  3PAR Flash Innovatie site.

Contacteer ons
Over HP Inc.

HP creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons product en service portfolios van pc's, printers en 3D printoplossingen, creëren wij belevingen die indruk maken. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op www.hp.be