Vlaamse overheid gunt raamovereenkomst “Exploitatiegebonden ICT-diensten” aan HP en Belgacom

De Vlaamse overheid gunt de raamovereenkomst voor “Exploitatiegebonden ICT-diensten 2015” aan de tijdelijke handelsvennootschap HB-plus, met als deelgenoten HP Belgium en Belgacom. Voor het nieuwe contract werken HP en Belgacom samen onder de nieuwe naam HB-plus.

De raamovereenkomst gaat in op 10 april 2014, met een transitieperiode tot einde januari 2015. Vanaf 1 februari 2015 worden alle diensten geleverd overeenkomstig de nieuwe afspraken. Het contract heeft een looptijd van zeven jaar, en de totale waarde ligt tussen de 400 en 500 miljoen euro. De overeenkomst ‘Exploitatiegebonden ICT-diensten’ is een van de vier raamovereenkomsten, samen het ICT-contract 2015 genoemd, die de Vlaamse overheid gunt ter vervanging van het huidige ICT-contract 2008.

Het contract biedt de mogelijkheid om de ICT-diensten eveneens aan te bieden aan lokale en provinciale besturen binnen het Vlaamse Gewest. Gezien het grote aantal potentiële klanten en de geografische spreiding over heel Vlaanderen, zal dit een grote impact hebben op de manier waarop de diensten geleverd worden.

IT as a Service

Via deze raamovereenkomst worden netwerk-, werkplek- en datacenterdiensten en projecten aangeboden volgens een doorgedreven “IT as a service” business model. Daardoor hoeven de overheden enkel te betalen voor de daadwerkelijk afgenomen capaciteit en dienstverlening. Door de flexibiliteit in afname van diensten tegen vaste eenheidsprijzen, kan de overheid  besparen op exploitatiekosten. Dit laat meer ruimte voor investeringen in innovatie.

De deelgenoten HP en Belgacom zijn al meer dan 10 jaar de ICT-dienstenleverancier van de Vlaamse overheid en deze gunning bevestigt het vertrouwen in deze samenwerking. Toch betekent deze raamovereenkomst een totale vernieuwing door in te zetten op Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en het werkplekkenbeheer eveneens “as a service” (WPaaS), die worden geleverd vanuit een Virtual Private Cloud (VPC) oplossing.

Geert Bourgeois: Met de aanbesteding van de nieuwe raamovereenkomsten voor ICT zet Vlaanderen in op vernieuwing en een nieuwe manier van werken. Met de verschillende winnaars van de vier raamovereenkomsten – en vandaag dus de raamovereenkomst voor exploitatie met HB-plus - komen we tot een meer volledige en goedkopere dienstverlening voor zowel de Vlaamse overheid als de lokale besturen. Samen bereiden we ons zo voor op de nieuwste tendensen op het vlak van ICT voor de komende jaren.”

Luc Chauvin, ICT-manager Vlaamse overheid: “Voor vergelijkbare diensten dient zich een kostenverlaging aan van in de grootteorde van 20%. Over de volledige contractduur van 7 jaar betekent dit een aanzienlijke kostenreductie bij gelijkblijvende afnamevolumes. Deze verlaging kan gerealiseerd worden door een resolute aanpak naar maximale standaardisatie en automatisatie. Het leidmotief van de nieuwe dienstverlening is “Everything as a Service”, ook populair het Cloudmodel genoemd. Hierbij neemt de Vlaamse overheid een belangrijke stap voorwaarts en promoot op grote schaal binnen de overheden dit nieuw technologisch model.

Patrick Urkens, algemeen directeur van de tijdelijke handelsvennootschap HB-plus, over het belang van dit contract voor onze klant: “De Vlaamse overheid wil dat Vlaanderen in 2020 tot de topregio’s van Europa behoort. Dat betekent veel ambitie op het gebied van dienstverlening naar zowel de inwoners, het bedrijfsleven als andere overheden. Als strategische partner kunnen wij de Vlaamse overheid helpen technologie in te zetten om administratieve kosten te verlagen, processen te vereenvoudigen en vervolgens te innoveren op dienstverlening.”

Roger Dejaeghere, Director Outsourcing EBU-COR Belgacom: “In de digitale wereld van morgen zal de dienstverlening naar de burger overal beschikbaar moeten zijn. Door de volledige integratie van telecommunicatie met IT ontstaat een digitale wereld waarin burgers onafhankelijk van locatie en tijd, toegang hebben tot elkaar, tot informatie en tot de dienstverlening. De IT-diensten worden afgenomen en aangerekend in functie van de behoefte, met als gevolg een nieuwe manier van werken en een wereld van vernieuwde dienstverlening.”

Over HP

HP creëert nieuwe manieren waarop technologie een positief effect heeft op mensen, bedrijven, overheden en de maatschappij. Met het breedste technologie portfolio, bestaande uit printing, personal systems, software, services en IT-infrastructuur, helpen we onze klanten overal ter wereld met oplossingen voor hun meest complexe uitdagingen. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is te vinden op http://www.hp.com

Over Belgacom

Belgacom is een telecommunicatiebedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt. De kwaliteit van haar geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken maakt van Belgacom de belangrijkste leverancier in België van telefonie-, internet- en televisiediensten. Ze stellen Belgacom ook in staat om haar klanten altijd en overal toegang te verschaffen tot digitale gegevens en de beste multimediale inhoud. Belgacom ontwikkelt ook oplossingen om haar CO2-uitstoot te verminderen, kwetsbare groepen te steunen en iedereen toegang te verlenen tot de digitale wereld. Op die manier draagt Belgacom bij tot de economische, sociale en ecologische ontwikkeling van de maatschappij waarin ze geworteld is. Meer informatie is te vinden op www.belgacom.com

Meer informatie?

Contactpersonen:

Via het web

@HB_plus

www.belgacom.be/ict

www.hp.com

www.bestuurszaken.be/ict-contract

 

Over HP Inc.

HP creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons product en service portfolios van pc's, printers en 3D printoplossingen, creëren wij belevingen die indruk maken. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op www.hp.be